FloraFaunaCheck.nl vernieuwd!

De afgelopen tijd hebben we gewerkt aan een vernieuwde en verbeterde versie van FloraFaunaCheck.nl. Zowel de applicatie als het uiterlijk van de website zijn beiden aangepakt.

Betere ervaring in een nieuw jasje

In de applicatie hebben we ons gericht op het verbeteren van het gebruiksgemak en het realiseren van nieuwe functionaliteiten. Daar aan gekoppeld hebben we het uiterlijk van de website verfrist. De gebruiker krijgt zo een betere ervaring in een nieuw uiterlijk.

In de applicatie zijn de bekende onderdelen, zoals het selecteren van het plangebied en het selecteren van ingrepen teruggekomen. De presentatie van de resultaten is op schop genomen. Zo worden nu ook afbeeldingen van de soorten weergegeven, en kan gebruik worden gemaakt van twee rapportages. Bij een aantal aangesloten gemeenten wordt een korte beschrijving van de soort getoond. Op korte termijn worden ook mogelijke maatregelen gepresenteerd die je kunt nemen als een soort in een plangebied aanwezig is.

Verdere doorontwikkeling

We hebben een flinke stap gemaakt met de ontwikkeling van FloraFaunaCheck.nl, maar een website is nog nooit uitontwikkeld. De komende tijd werken we verder aan het uitbreiden van de applicatie met bijvoorbeeld de toetsing aan N2000 – gebieden. Ook gaan we werken aan kalenders waar de gebruiker terug kan vinden in welke periode rekening gehouden moet worden met welke beschermde soorten en functies. Op termijn willen we ook een koppeling met de NDFF realiseren zodat we nog meer natuurgegevens kunnen ontsluiten.

De vernieuwing van FloraFaunaCheck.nl is in samenwerking met Nieuwland Geo-Informatie en HetWorks uitgevoerd.

Ook heel Etten-Leur in kaart gebracht

28 februari, 2020

In opdracht van de gemeente Etten-Leur en woningcorporatie Alwel hebben Regelink Ecologie & Landschap en Ecodat een gebiedsbrede inventarisatie in de gemeente uitgevoerd. De gegevens zijn toegevoegd aan FloraFaunaCheck.nl. Initiatiefnemers kunnen nu snel beoordelen of gierzwaluw, huismus of vleermuizen...Lees meer


FloraFaunaCheck.nl vernieuwd!

30 april, 2019

De afgelopen tijd hebben we gewerkt aan een vernieuwde en verbeterde versie van FloraFaunaCheck.nl. Zowel de applicatie als het uiterlijk van de website zijn beiden aangepakt. Betere ervaring in een nieuw jasje In de applicatie hebben we ons gericht...Lees meer


Gemeentebrede inventarisaties in 2018!

7 mei, 2018

Deze zomer wordt in een aantal gemeenten een gemeentebrede inventarisatie uitvoeren. In Weesp, Hellevoetsluis en Apeldoorn wordt de hele gemeente geïnventariseerd op de aanwezigheid van beschermde soorten. De resultaten zullen opgenomen worden in FloraFaunacheck.nl.  Venieuwing gemeentebrede inventarisatie Weesp Voor de gemeente...Lees meer