Resultaten ophalen

Resultaten bewaren Deze resultaten in een PDF mailen naar:

Offerte aanvragen Blijkt uit de resultaten dat u een aanvullend onderzoek of mitigatieplan nodig heeft?
Neem hiervoor contact op met een van de adviseurs van Regelink Ecologie & Landschap via de link offerte opvragen.
Offerte aanvragen
Offerte aanvragen

Blijkt uit de resultaten dat u een aanvullend onderzoek of mitigatieplan nodig heeft? Neem hiervoor contact op met een van de adviseurs van Regelink Ecologie & Landschap via de link en vraag een offerte aan.Potentie-inschatting

Een gemeente of initiatiefnemer kan ervoor kiezen om een onderzoek naar het mogelijk voorkomen van beschermde flora en fauna in de gemeente uit te laten voeren. Ieder object in de gemeente (boom, gebouw, sloot, weiland, berm etc.) wordt dan middels een bureaustudie en veldbezoek beoordeeld op het mogelijk voorkomen van soorten en functies.

Een gemeentebrede potentie-inschatting levert een gemeente altijd een grote kostenbesparing op. Zij hoeft namelijk niet meer voor ieder project een afzonderlijke ecologische quickscan te laten uitvoeren.