Resultaten ophalen

Resultaten bewaren Deze resultaten in een PDF mailen naar:

Offerte aanvragen Blijkt uit de resultaten dat u een aanvullend onderzoek of mitigatieplan nodig heeft?
Neem hiervoor contact op met een van de adviseurs van Regelink Ecologie & Landschap via de link offerte opvragen.
Offerte aanvragen
Offerte aanvragen

Blijkt uit de resultaten dat u een aanvullend onderzoek of mitigatieplan nodig heeft? Neem hiervoor contact op met een van de adviseurs van Regelink Ecologie & Landschap via de link en vraag een offerte aan.
Inventarisatie

Het herhaaldelijk uitvoeren van een ecologische quickscan kost tijd en geld. U kunt het basispakket uitbreiden met een inventarisatie van daadwerkelijke van aanwezige soorten en een soortenmanagementplan. Deze kunnen de ecologische quickscan vervangen.

Uitbreidingspakket 2: inventarisatie van aanwezige flora en fauna

U kunt er als gemeente voor kiezen de gehele gemeente te inventariseren op de daadwerkelijke aan- of afwezigheid van soort(groep)en. Hierbij wordt onderzocht welke beschermde soorten en functies er in de gemeente aanwezig zijn.

De inventarisatie wordt op basis van een gestandaardiseerde methode uitgevoerd. Deze geldt als juridische onderbouwing. Zo kunnen doorgaans direct mitigerende maatregelen genomen worden voor de aanwezige soorten.